ዓመታዊ ሪፖርቶች

አመታዊ ሪፖርቶችን ከታች ማውረድ ይችላሉ
ዓመታዊ ሪፖርቶች
ሪፖርቶቹን ያውርዱ
ዓመታዊ ሪፖርት 2018-19
የ2019-20 አመታዊ ሪፖርት
የ2020-21 አመታዊ ሪፖርት
የ2021-22 አመታዊ ሪፖርት
የ2022-23 አመታዊ ሪፖርት